انتخاب دانشجویان نمونه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
1398-06-02

بدین وسیله به اطلاع می رساند:

انجمن الکتروشیمی ایران در نظر دارد طبق روال هر ساله از دانشجویان نمونه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تقدیر نماید.

به همین منظور از دانشجویان واجد شرایط دعوت می گردد جهت شرکت در این مسابقه پس از عضویت در انجمن الکتروشیمی ایران، تصویر کارت عضویت و هم چنین رزومه کامل خود را به آدرس پست الکترونیک iranecs@gmail.com ارسال نمایند.

با آرزوی موفقیت

دبیرخانه