انتخاب سخنران و پوستر برتر
1398-06-02

به اطلاع می رساند:

با بررسی دقیق مقالات توسط داوران محترم در زمان برگزاری سمینار، مقالات برتر پوستر و سخنرانی ارائه شده، انتخاب و در مراسم اختتامیه از ایشان تجلیل خواهد شد.