برگزاری یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران در تاربخ 7 و8 اسفندماه سال 1398
1398-11-24
برگزاری یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران در تاربخ 7 و8 اسفندماه سال 1398

همزمان با برگزاری پانزدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران، یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران نیز در دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 7 و 8 اسفندماه برگزار خواهد شد. و مقالات برتر کیفی پس از داوری در مجله international journal of hydrogen energy طی یک شماره ویژه به چاپ خواهند رسید.