برگزاری پانزدهمین سمینار الکتروشیمی ایران بصورت مجازی و در تاریخهای 29 و 30 مهرماه سال جاری
1399-06-20

با توجه به لغو پانزدهمین سمینار الکتروشیمی ایران در اسفندماه سال گذشته به دلیل بیماری covid-19 تاریخ جدید برگزاری سمینار  29 و 30 مهرماه سال 1399 و بصورت مجازی خواهد بود. لذا تمامی افرادی که هزینه شرکت در سمینار را پرداخت نکرده اند تا تاریخ 20 مهرماه میتواند نسبت به پرداخت هزینه اقدام نموده و در سمینار شرکت نمایند.