افرادی که مشکل ورود به لینک کنفرانس را دارند.
1399-07-27
افرادی که مشکل ورود به لینک کنفرانس را دارند.

شرکت کنندگان محترم اگر دسترسی به ایمیلی که در هنگام ثبت نام ندارید و یا اشکالی در ورود به جلسه دارید در بخش sign up در آدرس ذیل مطابق شکل مجددا مشخصات خود را وارد فرمائید. دبیرخانه سمینار پس از بررسی وضعیت ثبت نام شما نسبت به تایید حساب کاربری شما اقدام خواهد کرد.